Meie tegevused seoses COVID-19-ga ja mõju tarnele

11. detsember 2020

Kuna kogu maailmas on suurenenud COVID-19 juhtumite arv, järgime jätkuvalt kohalikke juhiseid ja eeskirju, et tagada oma töötajate, klientide ja partnerite tervis ning ohutus. Enamikul töötajatel soovitatakse töötada kodus ja kohtumisi peetakse võimaluse korral kaugühendusega.

Lisaks jälgime ja optimeerime oma tarneahelat jätkuvate probleemide leevendamiseks ning seni pole pandeemia tagajärjel märkimisväärseid tarnehäireid või varude otsalõppemist esinenud.

9. märts 2020

Ettevõtetes PHC Group ja Ascensia Diabetes Care peame oma klientide, töötajate ning teenindatavate patsientide tervist ja ohutust esmatähtsaks.

Jälgime pidevalt viiruse COVID-19 ülemaailmset mõju ja rakendame kõiki asjakohaseid meetmeid, mis kaitsevad meie töötajaid nakatumise eest ning vähendavad mõju inimestele, kes meie tooteid ja teenuseid kasutavad.

Praegu paistab, et meie testribade ja glükomeetrite tarnimine pole mõjutatud, ning meie teadmiste kohaselt ei teki eeldatavasti COVID-19 tõttu nende toodete tarnimisega lühiajalisi probleeme.

Sellegipoolest oleme märganud kohaleveo murekohti – olukorda võivad raskendada maanteeveonduse põhjalikumad piirikontrollid ja kommertslendude arvu vähenemine, mis piirab õhuveo võimalusi. Kuigi need ei mõjuta otseselt meie toodete tarnevõimet, võivad need mõjutada tarnet teatud turgudele, olenevalt sellest, kui kaua piirangud kestavad.

Ülemaailmse tarne jätkamise tagamiseks on meil ette valmistatud talitluspidevuse kavad ja teeme tihedat koostööd oma partneritega, et saaksime jätkata testribade ning glükomeetrite tootmist ja tarnet kõikidesse riikidesse.

Meie tooteid valmistatakse Jaapanis ja Indoneesias, kus ei esine tootmises praegu mingeid viivitusi. Meie toodete pakendamise ja laialiveoga tegelevad asutused (mida haldab kolmandast isikust edasimüüja) asuvad Poolas ning USAs ja töötavad tavapäraselt. Jälgime hoolikalt COVID-19 olukorda ja selle mõju meie tarneahelale.

Tegemist on väga muutliku olukorraga. Ametiasutused avaldavad pidevalt uut teavet ja juhiseid, mida me igas asjakohases sihtriigis ka kasutusele võtame. Hindame kogu aeg olukorda, et vajaduse korral kohe asjakohaseid muudatusi teha, ja esitame uusimat teavet oma veebilehel, www.diabetes.ascensia.ee. Külastage meie veebilehte sageli, et saada meie meeskonnalt olukorra kohta teavet.

Osta siit